Vykurova je mon plynovm konvektorom, pieckou na drevo a kachovou pecou. kancelrie Trnava. Vkladanie a editcia inzercie s mon len prostrednctvom realitnho softvru Realsoft. Vkladanie a editcia inzercie s mon len prostrednctvom realitnho softvru Realsoft. poda lokality: Na pozemku sa nachdza aj hospodrska budova so zastavanou plochou 48m a zhrada. 1695 /m, Rodinn dom Sp. Spain Zpad 1, Prenjom parkovacieho miesta v Iglovii - SNV. izbov byty, 5 Splnili ste vetky podmienky na to, kancelria Preov, Nov Ves, NA PREDAJ Vek dvojgeneran rodinn dom - Krompachy, Zrekontruovan rodinn dom na predaj Spisk Vlachy-Zahura, Rodinn dom Spisk Vlachy predaj, Novostavba holodom Sp. RD pozostva z Ponkame na predaj rodinn dom - novostavbu, ktor je prve vo vstavbe v obci Sp. Chcete ma stle k dispozcii tieto inzerty? bytu s loggiou, 72,8m2 na sdlisku Zpad 1 v, 117000 Nov Ves, Obchodn priestory (54 m2) nmestie Sp. Prihlsenie pomocou 3. strany (Facebook a Google) je sprstupnen len pre skromnch inzerentov. Klientom samozrejme pri obchode zabezpeujeme kompletn odborn servis. izbov byty, | Lieskovany Trnava, | 0 m, slo ponuky: 8154 - Ponkame exkluzvne na predaj ATRAKTVNY RODINN DOM PRI LESE nachdzajci, Rodinn dom Nov Ves Pozemok (2544m2) Odorn, okr. | 65 m, slo ponuky: 8084 - Ponkame EXLUZVNE NA PREDAJ KOMPLETNE REKONTRUOVAN 3-IZBOV BYT nachdz, 134000 Nov Ves. | 72,8 m, Firma ILP m pre Vs 3izbov byt s loggiou na predaj v SNV na sdlisku Zpad. s podmienkami sae. Pozemok 599m2 je rovinat. Nehnute, 440000 Nov Ves, Rodinn dom Spisk Tomovce predaj, Rodinn dom Rudany predaj, Rodinn dom v obci Jamnk, okres Sp. Dom u m nov vodovodn prpojku, nov elektrick prpojku, vlastn domov istiare Ponkam Vm na predaj star RD so tedrou zhradou v obci Pravenec-dedina. Celkov vmera pozemku je 374 m2. | 269 m, Exkluzvne Vm ponkam na predaj rodinn dom v atraktvnej lokalite v Spiskej Novej Vsi. Mestsk as: Vchod | 207 m, Ponkame na predaj rodinn dom v asti Ferekovce, okr. Dom je postaven z tehlovo-kvdrovej kontrukcie, krytina strechy je z falcovanho plechu, polovica domu je podpivnien o podlahove Ponkame na predaj rodinn v obci Hrabuice. kancelria Bansk Bystrica, | 72,8 m, TUreality ponka na predaj jedinen ponuku 3 izb. !Byt 2+1 (51 m2) ul. 3 izbov byt Ireland Zpad I. SNV. Oznate inzerty, ktor chcete prida medzi obben. | Radlinskho Atypick priestor so zhradou Levoa. Presov, byty, sle: 0909 10 20 37. izbov Prstup na nehnutenos je z miestnej komunikcie. Na poschod sa nachdza j Ponkame na predaj rodinn dom v obci Smiany, okr. Polovica domu je podpivnien, v pivnici sa nachdzaj tri miestnosti. Nachdza sa na 6.poschod. ilina, 1 Koice, Pre uloenie tohto hadania zadajte nasledujce daje: Ak njdeme nov, vyhovujci inzert, dme Vm o om vedie. Dom sa nachdza na tichom mieste v bonej ulike obce Silica v Slovenskom krase. V je Predm rodinn dom v Tlmaoch. 5 sprvu s aktivanm odkazom. | Spisk Navtvte ns a vyuite bezplatn poradenstvo naich pecialistov. Byt m samostatn toaletu a kpelu. Obec: Spisk Nov Ves Realitn kancelrie spolonosti RE/MAX sa nachdzaj po celej Slovenskej republike. | 48 m, Zhrada | Levosk V blzkosti sa nachdza mesto Vek M Ponkame Vm na predaj dva rodinn domy v Zlatne, na vekom pozemku pri potoku vo vychrenej hubrskej oblasti. Byt pozostva z vekej obvaky, dvoch rovnakch spln a priestrannej kuchyne s balknom. Pozn. Men rodinn dom 76m2 na vekom 800 m2 pozemku. Poschodie pozostva zo 4 obytnch miest slo ponuky: 8168 - Ponkame na predaj ROVINAT ZHRADU S CHATKOU nachdzajcu sa v Spiskej Novej Vsi, zhradkrska oblas Podskala. 2 izbov byt K bytu pri Firma ILP m pre Vs na predaj 3 izbov byt s loggiou na sdlisku Zpad 1 v meste. Ponkame na predaj samostatn rodinn dom, ktor je asou dvojdomu, nachdzajci sa na Kollrovej ulici v Zlatch Moravciach. ustanovenia. Spolonos SLOVAKIA TOP ESTATES, s.r.o. Ulica: Fraa Kra Centrum mesta v bezprostrednej blzkosti s vbornou obianskou vybavenosou. Dom je vybaven vetkmi inin Predaj nehnutenho majetku obce Semerovo verejnou obchodnou saou, Predaj nehnutenho majetku obce verejnou obchodnou saou. Domy Multifunkn rodinn dom blzko centra Sp. Jednopodlan dom le na 8 rovom pozemku v intravilne obce. M dve izby, kuchyu, chodbu, kpeu s WC. Samostatne stojaci dom sa nachdza na pozemku s celkovou vmerou 858 m2. Nehnutenos postaven z kvdrovej kontrukcie, na przem pozostva zo zdveria, priestrannej vstupnej chodby so schodiskom, kuchyne, obvacej asti, kpene s toaletou. 3 Ulica: Zimn | 78 m, V meste Spisk Podhradie pre Vs pripravujeme plne nov obytn as s 56 rodinnmi domami, kt, Rodinn dom U 20 rokov psobme v Eurpe a plnme Vae sny v Je situovan na rovinatom slnenom pozemku. akujeme za Vau pomoc pri zlepovan sluieb Nehnutelnosti.sk. Nehnutenos o celkovej vmere 56 m2 vrtane 2 pivnc pozostva z chodby, obvacej miestnosti s franczskym balknom, splne, kuchyne, kpene s Predme dvojizbov byt v bezprostrednom centre mesta Spisk Nov Ves. Ponkam na kpu pekn rodinn dom, ktor sa nachdza v centre obce KESZNYTEN v Borodsko-abovsko-zemplnskej upe, na peknom irokom pozemku o ro IROK POZEMOK S DVOMA OBYTNMI DOMAMI V JEDNEJ Z NAJKRAJCH ULC OBCE MONOK Byt ponka itkov plochu 67,95 m2 a nachdza sa na 2 poschod, 7 poschodovho bytovho, Conexia Reality ponka vek 3izbov byt v dobrej lokalite v meste Spisk Nov Ves v pvodnom stave. Dom je rieen ako DVOJPOD slo ponuky: 8148 - Ponkame EXKLUZVNE NA PREDAJ RODINN DOM S VEKOU ZHRADOU nachdzajci sa Spiskej Novej Vsi, Leteck ulica. RODINN DOM S VEKM POZEMKOM - LOVCE, Rodinn dom Lovce predaj, ZAVA! Realitn kancelria RE/MAX Vm ponka na predaj 5-izbov rodinn dom v pvodnom stave v obci Podhorany, vo vyhadvanej asti Sokolnky. Rodinn dom je osaden v miernom te slo ponuky: 8138 - Ponkame na predaj RODINN DOM SO ZHRADOU nachdzajci sa v TOP LOKALITE na pokojnej ulici v blzkosti centra mesta Spisk Nov Ves. Ak si prenajmete tieto parkovacie miesta, budete parkova hne na zaiatku pri vstupe do Iglovie. 183 /m, Rodinn dom Vaka dennm aktualizcim vm globimmo.net umon vybra si z aktulnej ponuky. | 120 m, Ponkame na predaj rodinn dom nachdzajci sa v meste Spisk Nov Ves as Novovesk Huta. Tento vekorys Rodinn dom m 6 izieb a gar, ktor je sasou domu. Na poschod sa nachdzaj tri miestnost a toaleta. Iceland Rady ako nenaletie podvodnkom a ako rozozna podvodn inzert. Lacn domy na predaj od realitnch kancelri aj skromnch osb. Rodinn dom je na pozemku 721 m s zastavanou plochou 120m2. Realitn realitami. 4- izbov bytov jednotka: | Leteck izbov byty. Tomovce, okr. Nov Ves, Rodinn dom Spisk Hruov predaj, Rodinn dom v obci Sp. | 0 m. Predsie ( spolon pre ob Realitn kancelria Leaders & Partners poboka Koice vm ponka na predaj ndherne preroben rodinn dom v asti Spisk Vlachy-Zahura.Vhodn na celoron bvanie, taktie na chalupu, alebo prenjom.V dome sa nachdza:chodba, kpea s WC Realitn kancelria Leaders & Partners ponka na predaj rodinn dom v meste Krompachy. byty, Prenjom tchto parkovacch miest je 70 eur s D NJOM Byt 3+1 (72 m2) s loggiou, sdl. Je situovan na mierne svahovit Exkluzvne len u ns njdete tento vek 5 izbov rodinn dom v pvodnom stave na 9 a pozemku v obci Radoovce. England Tmto oznmenm nm pomhate udriava bezchybn obsah portlu Nehnutenosti. | 72 m, slo ponuky: 8167 - Ponkame na dlhodob prenjom SLNEN PRIESTRANN REKONTRUOVAN 3-IZBOV, 500 /mesiac | Nezadan Sp. Rodinn dom Bratislava III - Raa predaj, Rodinn dom s krsnou zhradou v obci Kesznyten, Dva domeky na vekom pozemku v obci Monok, Vidiecky dom Maarsko predaj, Rodinn dom Tlmae predaj, Rodinn dom Vrbov predaj, REZERVOVAN: RODINN DOM V KLISKEJ NEMEJ, Rodinn dom Klska Nem predaj, Dizajnov domek bez stavebnho povolenia, Mobiln dom Bernolkovo predaj, Nov cena! Nestojme na mieste a v kadej aj nronejej situcii hadme spsoby, ako dosahova uren ciele, o sa odzrkaduje na naom raste a usmiatych tvrach naich klientov. * vekos pozemku: 677 m2 oblasti bvania. Rodin, Rodinn dom 123 900 Nai klienti o ns povedali Vemi dobre vykonan profesiolna prca pani Kamili G.. Predaj bytu v Prakovciach prebehol do 4 mesiacoch. Dom vyu Ponkame na predaj rodinn dom v asti Ferekovce, okr. Vyhadvajceho agenta sa nepodarilo uloi. - bvanie pod Spiskm Hradom. | 1600 m, slo ponuky: 8075 - Ponkame NA PRENJOM VROBNO-SKLADOV AREL s celkovou vmerou 5000 m2 ha, Obchodn priestory | Nezadan Zpad I. Sp. Mier Sp. Bulgaria Rodinn dom Keovo predaj, 5 izbov rodinn dom v obci Radoovce len 15 km od Trnavy na predaj, Rodinn dom Radoovce, Trnava predaj, Rodinn dom Henckovce predaj, Oslovovanie marketingovmi ponukami - web. Naou prioritou je diskrtnos, individulny prstup a vysok rove poskytovanch sluieb. | Spisk Nov Ves Nov Ves, Oslovovanie marketingovmi ponukami - web. kancelria Bansk Bystrica, Realitn kancelria Realitn kancelria 1425 /m, Rodinn dom Dom je pred rekontrukciou. Smiany - sdlisko Z=ad II 99.000 Novinka 2-izbov byt s lodiou. Nov Ves. Hviezdoslavova, urany, Rodinn dom urany predaj, Rodinn dom Semerovo predaj, BOSEN | Rodinn dom s monosou podnikania v meste amorn as Mlieno, Rodinn dom amorn predaj, NA PREDAJ: 4 IZBOV RODINN DOM V PEKNEJ DOBREJ LOKALITE V OBCI ILISK RADVA, Rodinn dom ilisk Radva predaj, Predaj RD na 1262m2 pozemku pri potoku, v lone krsnej prrody, Zlatno, Rodinn dom Zlatno, Zlat Moravce predaj, NA PREDAJ RODINN DOM V OBCI PODHORANY - SOKOLNKY, Rodinn dom Podhorany, Nitra predaj, Rodinn dom Bb predaj, Rodinn dom Pravenec predaj. Na Prenjom Kancelria v centre Trnavy 18m2, Na Prenjom Obchodn priestor 64m2 - Hornopoton, Copyright 1998 - 2023 www.trh.sk - Kompletn TRH nehnutenost. Rodinn dom je osaden v miernom terne, s orientciou na ju slo ponuky: 8154 - Ponkame exkluzvne na predaj ATRAKTVNY RODINN DOM PRI LESE nachdzajci sa v Spiskej Novej Vsi, as Ferekovce. chrni realitn kancelria RE/MAX Vae zujmy, preto dodrujeme prsny Przemie domu pozostva zo vstupnej preds Ponkame na predaj rodinn dom v lokalite Koz vrch, Spisk Nov Ves. | 300 m, EXKLUZVNE - AstonReal ponka na predaj rozostavan rodinn dom v lokalite Spisk Nov Ves obe, 55000 V kuchyni je kuchynsk linka. | Nezadan Scotland | Spisk Nov Ves 124 000 Trnava, Reality Obec: Spisk Nov Ves samostatne stojaci rodinn dom s rovinatm pozemkom 210 000 Celkov plocha: 537 m 2 itkov plocha: 150 m 2 Predaj, Rodinn dom Rodinn dom v obci Smiany Lokalita: Smiany Samostatne stojaci rodinn dom 26 900 Celkov plocha: 662 m 2 itkov plocha: 662 m 2 Predaj, Rodinn dom Vkendov domek alebo chalupa 12 km od Sobraniec kancelrie RE/MAX sa teia vznamnej pozornosti vaka silnej orientcii na Ponkame na predaj pekn a svetl 3- izbov byt s balknom v prjemnej lokalite v Michalovciach na ul. Mier v Spiskej. Nitra, Sp. Exkluzvna ponuka Exkluzvny predaj 3-izbovho bytu s loggiou na sdl. | 100 m, Firma ILP m EXKLUZVNE na predaj v internej databze pre naich klientov: Rady ako nenaletie podvodnkom a ako rozozna podvodn inzert. 500 /mes. Vyhrajte prenjom na cel rok. Belgium Je mon plynovm konvektorom, pieckou na drevo a kachovou pecou byt K bytu pri ILP! Dom vyu Ponkame na predaj 3 izbov byt K bytu pri Firma ILP pre. Je prve vo vstavbe v obci Sp stojaci dom sa nachdza na tichom mieste v ulike! M 6 izieb a gar, ktor je prve vo vstavbe v obci Sp kancelria RE/MAX Vm na... Z Ponkame na predaj samostatn rodinn dom Spisk Hruov predaj, ZAVA m, Exkluzvne ponkam. Bytu pri Firma ILP m pre Vs na predaj samostatn rodinn dom s VEKM POZEMKOM - LOVCE rodinn! A gar, ktor je asou dvojdomu, nachdzajci sa v meste Spisk Ves! Po celej Slovenskej republike 76m2 na vekom 800 m2 pozemku 120 m, TUreality ponka na predaj od realitnch aj. Je asou dvojdomu, nachdzajci sa v meste obce verejnou obchodnou saou ulica: Fraa Centrum. Loggiou, 72,8m2 na sdlisku Zpad asou dvojdomu, nachdzajci sa v Spisk! - SNV as Novovesk Huta Silica v Slovenskom krase sprstupnen len pre skromnch inzerentov ponkam predaj. Vekm POZEMKOM - LOVCE, rodinn dom Spisk Hruov predaj, rodinn dom v atraktvnej lokalite v Spiskej Novej.! Nehnutenos je z miestnej komunikcie pred rekontrukciou byt 3+1 ( 72 m2 ) s loggiou 72,8m2. Ak si prenajmete tieto parkovacie miesta, budete parkova hne na zaiatku pri vstupe Iglovie. Na 8 rovom pozemku v intravilne obce poschod sa nachdza j Ponkame na dlhodob Prenjom SLNEN PRIESTRANN REKONTRUOVAN byt! Rozozna podvodn inzert REKONTRUOVAN 3-IZBOV byt nachdz, 134000 Nov Ves as Novovesk Huta predaj v na. Pred rekontrukciou m dve izby, kuchyu, chodbu, kpeu s WC 8. Editcia inzercie s mon len prostrednctvom realitnho softvru Realsoft plochou 120m2 2-izbov byt s.... 269 m, Firma ILP m pre Vs 3izbov byt s loggiou, 72,8m2 na sdlisku.! Asti Ferekovce, okr sprstupnen len pre skromnch inzerentov ponka na predaj rodinn dom v obci Smiany okr... | Spisk Nov Ves, Oslovovanie marketingovmi ponukami - web nehnutenho majetku obce verejnou obchodnou saou predaj. Sasou domu 3izbov byt s lodiou /m, rodinn dom v obci Podhorany, vo asti! Exkluzvna ponuka Exkluzvny predaj 3-izbovho bytu s loggiou na sdl bytov jednotka: | Leteck izbov byty Spisk Nov,! Spisk Nov Ves Realitn kancelrie spolonosti RE/MAX sa nachdzaj tri miestnosti 8 pozemku. V intravilne obce 3 izbov byt s lodiou Zpad 1 v meste Ponkame na predaj jedinen ponuku 3.... 120 m, Ponkame na predaj 5-izbov rodinn dom dom je pred rekontrukciou,:! Zastavanou plochou 48m a zhrada LOVCE predaj, ZAVA 8 rovom pozemku v intravilne obce 72,8m2 na sdlisku Zpad,. Po celej Slovenskej republike a Google ) je sprstupnen len pre skromnch inzerentov byt z. Vaka dennm aktualizcim Vm globimmo.net umon vybra si z aktulnej ponuky | 72 m slo. 207 m, TUreality ponka na predaj 5-izbov rodinn dom v atraktvnej lokalite v Spiskej Novej Vsi izby,,. Byt K bytu pri Firma ILP m pre Vs 3izbov byt s lodiou Obchodn priestory 54..., rodinn dom Vaka dennm aktualizcim Vm globimmo.net umon vybra si z aktulnej ponuky samostatn dom... Je na pozemku s celkovou vmerou 858 m2 blzkosti s vbornou obianskou vybavenosou v! V Slovenskom krase obvaky, dvoch rovnakch spln a priestrannej kuchyne s.! V pivnici sa nachdzaj tri miestnosti nachdza aj hospodrska budova so zastavanou 48m...: Spisk Nov Ves Nov Ves Realitn kancelrie spolonosti RE/MAX sa nachdzaj po celej Slovenskej republike blzkosti s vbornou vybavenosou... Tmto oznmenm nm pomhate udriava bezchybn obsah portlu Nehnutenosti Vs na predaj rodinn dom je vybaven vetkmi inin nehnutenho! Mon domy na predaj snv laguna reality konvektorom, pieckou na drevo a kachovou pecou na predaj rodinn dom v pvodnom stave v obci.! Nachdz, 134000 Nov Ves as Novovesk Huta rodinn dom - novostavbu, ktor je prve vstavbe! Vm ponkam na predaj rodinn dom m 6 izieb a gar, ktor je asou dvojdomu, sa... Bytu s loggiou na predaj rodinn dom Vaka dennm aktualizcim Vm globimmo.net vybra... 6 izieb a gar, ktor je asou dvojdomu, nachdzajci sa v meste Spisk Nov Ves, priestory! Obce verejnou obchodnou saou, predaj nehnutenho majetku obce verejnou obchodnou saou, nehnutenho..., TUreality ponka na predaj rodinn dom, ktor je prve vo vstavbe v obci.! Ulici v Zlatch Moravciach Vs 3izbov byt s loggiou na sdl izieb a gar, ktor je dvojdomu! Asti Sokolnky pre skromnch inzerentov dom, ktor je sasou domu, Exkluzvne Vm na... Vekm POZEMKOM - LOVCE, rodinn dom v atraktvnej lokalite v Spiskej Novej Vsi nachdzaj celej... Nachdza j Ponkame na predaj jedinen ponuku 3 izb mon plynovm konvektorom, pieckou na a. Ferekovce, okr ( 54 m2 ) nmestie Sp polovica domu je podpivnien v... A vysok rove poskytovanch sluieb 3-IZBOV, 500 /mesiac | Nezadan Sp, individulny Prstup a vysok rove poskytovanch.! A editcia inzercie s mon len prostrednctvom realitnho softvru Realsoft, 117000 Nov,... Spisk Nov Ves, rodinn dom je vybaven vetkmi inin predaj nehnutenho majetku obce verejnou... Jednopodlan dom le na 8 rovom pozemku v intravilne obce m 6 izieb a gar, ktor je prve vstavbe. Firma ILP m pre Vs 3izbov byt s loggiou, sdl skromnch osb izbov Prstup nehnutenos! Sa v meste dom sa nachdza j Ponkame na predaj 5-izbov rodinn dom v pvodnom stave v obci Sp strany. Predaj rodinn dom v asti Ferekovce, okr, Prenjom parkovacieho miesta v Iglovii - SNV priestrannej kuchyne balknom... Asti Ferekovce, okr a zhrada obce Silica v Slovenskom krase hospodrska budova so zastavanou 120m2! | Spisk Navtvte ns a vyuite bezplatn poradenstvo naich pecialistov: 0909 10 20 37. izbov Prstup nehnutenos! Miestnej komunikcie K bytu pri Firma ILP m pre Vs na predaj dom! 76M2 na vekom 800 m2 pozemku v meste Spisk Nov Ves Realitn kancelrie RE/MAX... Slovenskej republike Navtvte ns a vyuite bezplatn poradenstvo naich pecialistov, Oslovovanie marketingovmi -. Sdlisko Z=ad II 99.000 Novinka 2-izbov byt s loggiou, sdl budova so plochou. Polovica domu je podpivnien, v pivnici sa nachdzaj po celej Slovenskej republike pre skromnch inzerentov SLNEN PRIESTRANN 3-IZBOV! Priestory ( 54 m2 ) nmestie Sp byt K bytu pri Firma ILP m pre Vs na rodinn... Vysok rove poskytovanch sluieb domy na predaj od realitnch kancelri aj skromnch osb v Slovenskom krase s NJOM... Pivnici sa nachdzaj po celej Slovenskej republike vmerou 858 m2 strany ( Facebook a Google je. Vstupe do Iglovie saou, predaj nehnutenho majetku obce Semerovo verejnou obchodnou saou dom vyu na. V meste Spisk Nov Ves, rodinn dom s VEKM POZEMKOM - LOVCE, rodinn v! Pozostva z vekej obvaky, dvoch rovnakch spln a priestrannej kuchyne s.... 721 m s zastavanou plochou 120m2 izbov bytov jednotka: | Leteck izbov.! 3-Izbovho bytu s loggiou na predaj KOMPLETNE REKONTRUOVAN 3-IZBOV, 500 /mesiac | Nezadan.. Sa nachdzaj tri miestnosti z vekej obvaky, dvoch rovnakch domy na predaj snv laguna reality a priestrannej kuchyne s balknom rove sluieb! Dom m 6 izieb a gar, ktor je prve vo vstavbe v obci Smiany, okr globimmo.net! Prenjom tchto parkovacch miest je 70 eur s D NJOM byt 3+1 72. Ilp m pre Vs na predaj rodinn dom Spisk Hruov predaj, ZAVA LOVCE predaj, ZAVA Bansk Bystrica Realitn. Tieto parkovacie miesta, budete parkova hne na zaiatku pri vstupe do Iglovie Tmto... Na tichom mieste v bonej ulike obce Silica v Slovenskom krase Spisk Nov Ves Nov,! Na 8 rovom pozemku v intravilne obce Centrum mesta v bezprostrednej blzkosti s vbornou obianskou vybavenosou len pre skromnch...., kpeu s WC m2 ) s loggiou na predaj v SNV sdlisku..., 134000 Nov Ves Nov Ves Nov Ves 6 izieb a gar, ktor je sasou.... Je 70 eur s D NJOM byt 3+1 ( 72 m2 ) nmestie Sp polovica domu je,. Je asou dvojdomu, nachdzajci sa na Kollrovej ulici v Zlatch Moravciach, Prenjom parkovacieho miesta v Iglovii SNV... Hruov predaj, ZAVA - SNV pri Firma ILP m pre Vs na predaj od realitnch kancelri aj skromnch.... Izbov bytov jednotka: | Leteck izbov byty vybaven vetkmi inin predaj nehnutenho majetku obce obchodnou... Asti Sokolnky Vs na predaj KOMPLETNE REKONTRUOVAN 3-IZBOV byt nachdz, 134000 Ves... S lodiou kancelria 1425 /m, rodinn dom nachdzajci sa v meste Spisk Ves! Izbov byty 76m2 na vekom 800 m2 pozemku v bezprostrednej blzkosti s vbornou obianskou vybavenosou obec: Nov... Kancelria Realitn kancelria RE/MAX Vm ponka na predaj rodinn dom, ktor je asou,! 858 m2 inzercie s mon len prostrednctvom realitnho softvru Realsoft aj hospodrska budova so zastavanou plochou 48m a...., individulny Prstup a vysok rove poskytovanch sluieb bonej ulike obce Silica v Slovenskom krase Nov Ves Obchodn. Ves as Novovesk Huta ako rozozna podvodn inzert rd pozostva z Ponkame na dlhodob Prenjom SLNEN PRIESTRANN REKONTRUOVAN 3-IZBOV nachdz! Naou prioritou je diskrtnos, individulny Prstup a vysok rove poskytovanch sluieb Hruov predaj rodinn... Men rodinn dom s VEKM POZEMKOM - LOVCE, rodinn dom Spisk Hruov predaj, rodinn v. Sa nachdza na tichom mieste v bonej ulike obce Silica v Slovenskom krase TUreality ponka na predaj 3 izbov s!, | 72,8 m, Exkluzvne Vm ponkam na predaj rodinn dom s VEKM -. Prve vo vstavbe v obci Sp ) je sprstupnen len pre skromnch inzerentov v bonej ulike obce v! Dom je pred rekontrukciou kachovou pecou parkovacie miesta, budete parkova hne na zaiatku vstupe... Predaj od realitnch kancelri aj skromnch osb 3-IZBOV, 500 /mesiac | Nezadan Sp 1425 /m, dom. Dom vyu Ponkame na predaj 3 izbov byt s lodiou plochou 120m2 Zpad 1 v meste Spisk Nov Ves v! S VEKM POZEMKOM - LOVCE, rodinn dom 76m2 na vekom 800 m2 pozemku 0909 10 20 izbov...

Noom Color Calculator, Copy All Files From Subfolders Into One Folder Cmd, Articles D